தற்போதைய விருது பெற்றவர்கள்

...
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2020
திருமதி செந்தமிழ் செல்வி
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2020
திருமதி முத்தம்மாள்
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2020
திருமதி ஆனந்தவள்ளி,
முதலமைச்சரின் சிறப்பு விருது - 2020
மருத்துவர் செளமியா சுவாமிநாதன்,
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
மருத்துவர் ராஜேந்திரன்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
டாக்டர் திருமதி ஆதிலட்சுமி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
முனைவர் எஸ். ராஜூ
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு முத்துக்குமார்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. ஜீவராஜ்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. எஸ். சையித் அப்தாகீர்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. டி. நரசிம்மஜோதி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திருமதி. இ. ராஜேஸ்வரி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. ஐ. துரை ராபின்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. எஸ். பழனிசாமி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. எஸ். கருணாநிதி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. எஸ். ரகுபதி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. பி. பாண்டிச்செல்வம்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு. எஸ். கலையரசன்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு.எம்.ஏசுதாஸ்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு.ஈ.ஜெய்சங்கர்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு.மா.சங்கர்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திருமதி.எஸ்.ஜெயச்சித்ரா
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திருமதி.கே.ஜெயந்தி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு.து.பிரத்விராஜ்
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு.ஆர்.தியாகமூர்த்தி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திருமதி.பி.ரமாமணி
கோவிட்-19 தடுப்பு பணிக்கான சிறப்பு பதக்கம் - 2020
திரு.டி.தமிழ்செல்வன்
அண்ணா பதக்கம் - 2020
திரு. பழனியப்பன் மற்றும் திருமதி.இந்திராகாந்தி
அண்ணா பதக்கம் - 2020
திரு. பிஸ்டன் பிராங்ளின்
அண்ணா பதக்கம் - 2020
திரு. டி. சார்லிபன்
அண்ணா பதக்கம் - 2020
திருமதி. தனலட்சுமி
அண்ணா பதக்கம் - 2020
திரு. ஆர். ராஜா
அண்ணா பதக்கம் - 2020
திரு. ஆகேஷ்
அண்ணா பதக்கம் - 2020
திரு எஸ்.வினித்
அண்ணா பதக்கம் - 2020
செல்வி. வினோதினி
அண்ணா பதக்கம் - 2020
திரு டி. ஈஸ்டர் பிரேம்குமார்
கோட்டை அமீர்- 2020
திரு.எம். சாஜ் முகம்மது